MİNE DURAL

Aile – Sistem Dizimi Terapisti

Home » Genel » AİLE DİZİMİ

AİLE DİZİMİ

Yazan: Mine Dural Kategori: Genel

 

İNSAN ÇOK NESİLLİ BİR RUHSAL VARLIKTIR…

YARALAYAN İYİLEŞTİRİR…

DELFİ

Aile Dizimi:

Atalarımızdan veya kök ailemizden bizlere aktarılan kaderin hastalıklara, kilitlenmelere , ilişki sorunlarına vs. neden olduğu bilgisinden hareketle, atalarımızın  ve- veya kök ailemizin enerjetik kilitlenmelerine çalışma yaparsak ve görülmeyeni görür, bakılmayana bakar, gördüğümüzü kaul eder, kabul ettiğimizi yaşama katarsak enerji dengelenir ve şifa başlar prensibine dayalı bir çalışmadır..

Bert Hellinger tarafından belli bir formatla hayata sunulan bu bilgi insanın, hayatın ve psikolojinin tüm gelişim evrelerinden etkilenmiş ve içinde barındıran bütünsel ve fenemolojik bir yaklaşımdır.

Hayata bütünsel baktığımızda her şey bir etki tepki yasası çerçevesinde gelişir.

Yıllar önce yaşanmış bir dram bu günkü nesilde bir başarısızlığa veya hastalığa neden olabilir.

Bu anlamda genetik olarak hastalıklar değil, hastalıkların esas nedeni olan duygusal, düşünsel ve davranışsal kalıplar, dinamikler aktarılır.

Hastalıklar, zorluklar, mutsuzluklar, tekrarlayan olaylar sadece sonuçtur.

Yazının devamında tüm detayları bulacaksınız. Ancak şunu da akılda tutmak iyi olur ki sistem esas olarak bir gurup çalışmasına katılarak veya bireysel terapi alarak anlaşılmaktadır. Bu konuda yayınlanmış kitaplar okumak da anlmak için yollardan biridir.

Ben Aile Dizimi ile nasıl tanıştım ?

Ben Aile Dizimi  ile 2001 yılında harika bir şehirde, harika bir insanın evinde Datça’da Rahmetli Can Yücel’in evinde Sevgili Güler Yücel ablayı ziyarete gittiğimde benim gibi misafir olarak orada bulunan Halise Baydar vasıtasıyla güzel bir Ağustos gününde tanıştım.

Tanıştıktan birkaç ay sonra  İstanbul’a geldi  ve bir gurup arkadaşımla beraber kendisinden çalışmayı dinledik ve izledik.

Bir arkadaşımızın aile dizimini yapmaya başladı ve iki dakika sonra “işte bu ” dedim.

O gün bu gün hala aynı şeyi söylüyorum. İşte bu..

Aile Dizimi ile tanıştıktan sonra  hayatın akışını ve akıştaki yasaları daha iyi kavradım. Kocaman kocaman evrensel bilgileri, felsefeleri, fizik kurallarını, inanç sistemlerini , her şeyin ne kadar sade ve kolay olduğunu, anlar içinde yıllara dayalı sorunların, enerjilerin nasıl dönüşebildiğini daha iyi kavradım.

NİYET in gücünü gördüm.

Yıllar içinde tüm öğrendiklerimi daha iyi kavradım ve içselleştirdim ve Önce kendi ailemdeki tüm bireylerin sistem dizimlerine çalıştık.Pek çok kişinin çalışmasına katıldım.

Sonrasında da 3 yıl Aile Dizimi  çalışmalarının organizasyonunu yaptım. Bu bana sayısız deneyim yaşamamı sağladı.

Benim ve bu gün çalışmalar yapan pek çok arkadaşımın Aile Dizimi ile tanışmamıza vesile olduğu için Sn. Halise Baydar’a ve bana  bu tesadüfün içinde yer verdiği için hayata teşekkür ediyorum.

Aile Dizimi;

“Bütünün her bir parçası, bağlı olduğu bütünün  bilgisine sahiptir” kuramına dayalı olarak, hepimiz, evrendeki herkesin ve her şeyin bilgisine sahibiz.

Aile dizimi gurup terapisi bu bilgiden hareketle çalışılacak kişi yada konuyu diğer bir kişinin temsil etmesi ile uygulanır.

Şifa;

Görülmeyenin görülmesi, dışlananın sisteme alınması ve ortaya çıkan yeni durumun olduğu haliyle kabul edilmesi ile gerçekleşir.

Kabul Etmek Özgürleştirir.

Bu iddialı, kocaman ifade Aile Dizimi  terapistinin üzerinde çalışılan kişinin sistemi ile uyumlanması ve aile dinamiğinin kendini dengelenmeye açması ile , hayat bulur.

Bu vesile ile sayısız temsilcilik üstlenip gerçek hayatımda hiç tanımadığım, hikayelerini bilmediğim insanların, şeylerin, olayların  duygularını hissettim .

Bu aynı zamanda bana herkesi kabul edebilme noktasında kendi kişisel hayat yolculuğumda olağanüstü önemli deneyimler yaşattı.

Bu çalışma ile ilgili olarak hayatıma giren tüm yol arkadaşlarıma, çalışmalara katılan ve temsilcilik deneyimini yaşamama vesile olanlara bir kere daha teşekkür ederim.

Aşağıdaki cümleler  Hellinger Türkiye Enstitüsü’nün Aile Dizimi çalışma duyurularında, maillerinde kullanılan cümlelerdir ve bu Aile Diziminin kolayca anlaşılmasına hizmet eder.

“Bu terapi yöntemi, yaşama ait sorunlar ve hastalıkların çözümünü geçmiş kuşaklardaki unutulan, yok sayılan, aileden dışlanan kişilerde ve buna bağlı oluşan ağır kaderlerde buluyor.

Ruhsal sorunlar da genetik olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor…

Genlerle sadece fiziksel özellikler ve hastalıklar değil… mutsuzluk, bağımlılıklar ve travmalar da nesilden nesile taşınıyor.

Depresyonun nedeni, 50 yıl önce  aile içinde yaşanmış ağır bir olaya , bebek yaşta ölüp unutulan ve adı hiç anılmayan bir dayıya dayanabilir.

Ya da partner ilişkilerindeki çözümsüzlüklerin nedeni hiç tanınmayan eski bir eş veya nişanlının geçmişte yaşadığı duygusal bir mağduriyet olabilir.

Sonuç olarak, geçmişte yaşananlar, yaşanmış bitmiş olsa da biz bilincinde olmadan ailenin kolektif vicdanı gereği travmatik etkileri şu anda yaşadıklarımızda belirleyici rol oynuyor.

Aile Dizimi çalışmalarına dair organizsayon çalışmaları yaptığım yıllarda bende çalışmanın duyurularını yaparken kolay anlaşılması için aşağıdaki metni oluşturmuştum. 2001 yılında oluşturduğum bu paragrafı da paylaşmak isterim.

Aile Dizimi, doğduğumuz anda payımıza düşen, sorumluluğunu üstlendiğimiz aile karmamızın blokajlı noktalarını bulup hayatımıza daha rahat ve pek çok sorundan şaşılacak bir biçimde özgür kalarak, pek çok sorunun nedenini öğrenerek devam etmemizi sağlayan anlatılması zor bir çalışma.

Aile dizimi  çalışması bu güne dek pek çok kişinin hayatında önemli açılımlar yaratmıştır. Kürtajların, düşüklerin, savaşan nesillerin, sevgisiz ilişkilerin, erken yaşta kaybedilen anne ve babanın, dramatik ölümlerin

(ani kaza veya intihar yada cinayetler gibi), kayıpların bugünkü hayatımızda bizi nasıl etkilediğini, nasıl kalp krizlerinin, kanserin, bağımlılıkların ve yürümeyen evliliklerin oluşmasına neden olduğunu ya da bu sorunların nereden kaynaklandığını görmek için kelimenin tam anlamı ile “ŞAŞILACAK” bir çalışma.

Hey gidi günler hey…O günlerde Türkçe’ye çevrilmiş kitap yok, Hellinger Türkiye Enstitüsü henüz tam bilinmiyor ve Aile Dizimini nasıl anlatacağımı bilemezken yinede iyi ifade etmişimJ

Bu çalışmalarda şifalanmayı talep ederek dizimlemesi yapılan kişinin sistemindeki kişileri temsil ettiğimde , hiç tanımadığımız ,yaşayan yada yıllar önce ölmüş insanların hatta cansız olduğunu düşündüğümüz şeylerin, objelerin bile bir bilinci olduğunu ve bu bilinci temsil ettiğimizde geri yansıtabildiğimizi yaşadım.

Aile Dizimi süreç içinde gelişim ve değişimler yaşadı.

Yüzyılın yaşayan Filozoflarından biri olarak gördüğüm Sevgili Bert Hellinger’in  hiç durmayan çalışmaları ile bu tekniğe dair pek çok değişiklikler yaşandı

Kendi içinde çok hızlı bir gelişim süreci geçiren teknik, önceleri kalabalık bir gurupla yani birilerinin diğer kişileri temsil etmesiyle gerçekleşiyordu.

Çalışmanın kendine özgü dinamiği ve çözüm aşamasında da yine kendine özgü dialogları ve ritüelleri vardır.

Bunlar duyguların, düşüncelerin dönüşmesine, dengelenmesine,özgürleşmesine hizmet ederler.

Tam bir açıklık ve dürüstlükle duyguların ifade edilmesi esas ekseni oluşturur.

Çalışma, süreç içinde daha az kişiyle ve neredeyse hiç diyalogsuz, ritüelsiz bir akışla “Ruhun Derin Hareketleri” tanımlamasıyla yeni bir boyut kazandı ve sadece ruhun hareketine izin verilerek uygulanmaya başladı.

Gelinen  son nokta ise neredeyse anlar içinde yıllara dayalı kilitlenmelerin

“Ruhun Aklı” tarifiyle daha da sadeleşerek rahatlatılmasıdır.

Çalışmanın hiçbir aşamasında zihinsel müdahalenin faydası yoktur.

Zihinsel beklenti varsa çözüm olmaz.

Zihinsel soruların, merak duymanın sisteme hizmeti olmadığı gibi gücüde yoktur.

Ortaya çıkan çözüm de her  zaman zihnimizin beklentilerini mutlu etmeyebilir. ☺

Ancak sonuç şifadır.

Yıllar içinde 3-4 ayrı terapistle beraber bu çalışmaların içinde yer aldım.

Hepsinden ayrı bir uslup, ayrı deneyimler elde ettim .

Ben nasıl uygulama yapıyorum..

Yıllarca kalabalık guruplarla , bin bir emekle organizasyonlar yapmaya çalışarak, belli sayıda kadın ve erkek katılımcı bulmaya  çalışarak Aile Dizimleri içinde yer aldım.

Ancak diğer taraftan  neredeyse bu çalışmayla tanıştıktan kısa bir süre sonra “her şey daha sade olmalı, her şey daha kolay olmalı, bu kadar çok şeyi bilmek ve ortaya çıkarmak gerekmeyebilir” şeklindeki sorgulamaları kendi içimde  yaşadım. Yukarda da ifade ettiğim gibi çalışma süreç içinde zaten sadeleşmişti.

Ben de biraz daha farklı bir yol seçerek çalışmayı gurup olmaksızın yada başka bir kişiyi kullanmadan, sadece çalışma yapılan kişiyle birebir olarak , hazırladığım soyağacı ve ek bilgilerle bireysel çerçevede uygulamaya başladım.

Bireysel terapi uygulaması  objeler, sembolik oyuncaklar vs. kullanılarak uygulanmaktadır.

Ben de Soyağacını kağıt üzerinde  çıkarıyorum, önemli durumları, olayları, bilgileri bilinebildiği kadarı ile not ediyorum ve sistemde yer alan , üzerinde çalışılan kişiye hizmet edeceğini düşündüğüm, düşünmenin ötesinde sistemin kendi dinamiği içinde hissettiğim herkesle, tüm aile ile uyumlanmaya niyet ederek, empati ve mesafe kuramlarına, yardım etmenin düzenlerine özen göstererek,  yardımcı araçları da kullanarak , zaman zaman danışanı da sistemin içine alarak  çalışıyorum.

Her çalışmamda olduğu gibi güçlü , şefkatli ve  etkili bir enerji sistemi olan  Reiki tüm çalışma boyunca beni ve çalışmayı destekliyor.

Bu arada hayatıma 2001 yılında giren Aile dizimi ile çalışan tüm terapistleri kendim uygulama yapmaya başlamadan öncede bu günde daima destekledim.

Her kim org. yapıyorsa katıldım, izledim, org. lara destek verdim, öğrencilerimi yönlendirdim ve kitaplarının okunması içinde aynı desteği hep verdim.

Hedefim bu bilginin yaygınlaşması, Tıp ve Psikiatri camiasında hizmet verenlerinde duyması, bilgi sahibi olması öğrenmesi ve uygulaması idi.

Varlığından 2002 yılında haberdar olduğum , sonrasında çalışmalarını izlediğim ve bu gün ise değişik usluplar deneyimlemek  , yeni bilgilerden haberdar olmak  ,terapist duruşuma katkıda bulunmak ve Hellinger Türkiye Enstitüsü ailesi içinde yer almak için  eğitimlerine de dahil olduğum Hellinger Türkiye Enstitüsü’ nü de önemli bir kurum olarak adını duyduğum günden bu yana destekledim ve tanıtmaya çalıştım.

Bu günde eğitim gurubu içinde yer almaktan dolayı çok mutluyum.

Bu çalışma sistemi ile her konudaki meseleye çalışılabilir.

Ancak ben deneyimlerimin  sonunda şunu gördüm ki kişinin Aile Sistemine çalışılmadan günlük bir meseleye , bir başlığa , yaşanan soruna çalışılması bizi eninde sonunda aile sistemine bakmaya sevkediyor.

Çekirdek aileye, büyük aileye ve oralardaki kilitlenmelere bakılmadan o an yaşanan başlığa çalışmayı seçmek yani merdiven basamaklarını atlayarak çıkmak bizi yine esas başlangıç noktasına götürüyor. Bu tespitim yıllar içinde değişik terapistlerle katıldığım çalışmalarda zaman olmadığı için, ekonomik olsun diye, kişi ısrar ettiği için vs. yüzeyde görünen başlığa yapılan çalışmalarda hep başa dönülmüş olduğu deneyimlerinden ortaya çıkmıştır.

Yinede çalışma o an’a  ve o an terapistin hissettiği enerjiye göre şekillenir.

Bu deneyimlerden ve tespitlerden yola çıkarak bana göre zaman içinde kişinin anne-baba-çekirdek ve özel ilişkilerinin yer aldığı  4 sisteme bakmak ciddi açılımlar yaratıyor.

Bert Hellinger’in böyle bir kuralı, önerisi yada öğretisi yok.

Bu saptama benim oldukça fazla sayıda deneyimlerimden sonra bana göre ortaya çıkan bir sonuçtur.

İçten sevgiler.

Hayatta her şey kolay ve neşeyle gerçekleşsin.

Mindu

0532-232 61 78

Detay bilgi için..

www.tsde.org

Yorumlara Kapalıdır.

ÇOK OKUNANLAR

family

AİLE DİZİMİ

  İNSAN ÇOK NESİLLİ BİR RUHSAL VARLIKTIR... YARALAYAN İYİLEŞTİRİR... DELFİ Aile Dizimi: Atalarımızdan veya kök ...

reiki

REİKİ

REİKİ Nedir ? Reiki şifa ve ruhsal çalışmalara dayanan binlerce yıllık ...

feng-shui

FENG SHUİ

FENG SHUİ Feng Shui kadim bir Çin Mekan Yerleştirme sanatıdır. Mekanlardaki eşyaların, ...

  • Reiki
  • Mine Dural Kimdir?
  • Feng Shui
  • Reiki Tarihçe